Sinds 1 juli 2013 is ons pijncentrum door de federale overheid erkend als multidisciplinair pijncentrum voor de behandeling van chronische pijn.
 
 

Als ‘Pijn’ ondraaglijk wordt 

Pijn heeft in de eerste plaats een signaalfunctie: het duidt een probleem aan in het lichaam zodat er gepast op gereageerd kan worden. Soms blijft deze pijn echter aanhouden en lukt het niet om de exacte oorsprong van de pijn op te sporen, of blijft de pijn aanwezig ondanks een correcte behandeling van de oorzaak. In deze gevallen valt de pijn als signaalfunctie weg en krijgt ‘Pijn’ een nefaste invloed op de levenskwaliteit.

Wanneer spreken we van ‘Chronische pijn’

Over het algemeen spreekt men van chronische pijn als deze langer dan 3 à 6 maanden aanwezig is. De kans dat deze pijn spontaan verdwijnt wordt kleiner, dit deels door veranderingen van de zenuwen en hersenen. 
 

Waarom een multidisciplinaire benadering

Een interdisciplinaire benadering is nodig om de verschillende aspecten van ‘pijn’ te onderzoeken en te behandelen. Het multidisciplinair pijncentrum bestaat uit een team van artsen (pijnartsen, revalidatieartsen en een neurochirurg), verpleegkundigen, een sociaal verpleegkundige, psychologen, kinesisten en een ergotherapeut. Elk van deze disciplines kan ingeschakeld worden om te zoeken naar de meest effectieve behandeling voor pijn. Het doel is steeds de pijn te verzachten zodat het dagelijkse leven zo weinig mogelijk hierdoor verstoord wordt. Een eerste afspraak op het pijncentrum houdt een consultatie in bij de pijnverpleegkundige en pijnspecialist.