Het palliatief support team (PST) is een advies- en begeleidingsorgaan voor zowel de patiënt en zijn verwanten als voor artsen en voor zorgverleners in en buiten het ziekenhuis.

Het PST is multidisciplinair samengesteld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan alle aspecten van het mens-zijn in een palliatieve situatie.  Het team heeft niet als doel de zorg over te nemen, maar wel bij te dragen aan zo goed mogelijke zorg voor de patiënt en zijn familie.

Samen met het behandelende en verzorgende team wordt er gezocht naar de meest optimale zorg, aansluitend op de noden en verwachtingen van de patiënt en zijn naasten.

Naast de zorg voor de patiënt neemt het PST ook een ondersteunende rol op naar alle medewerkers van het ziekenhuis om d.m.v. vorming en informatie ook voldoende deskundigheid door te geven zodat de palliatieve zorg een volwaardige plaats krijgt in het zorgaanbod.

 

Meer informatie kan u ook terugvinden in onze patiëntenbrochure.