In de “loopkliniek” staat een multidisciplinair team - bestaande uit een cardioloog, een fysisch geneesheer, een podoloog en een trainingsdeskundige - ter uwer beschikking en dit om u te begeleiden in het kader van uw favoriete sport.

Als sporter, loper, kan u best een sportmedische keuring aan het begin of tijdens uw loopcarrière laten verrichten. Een goed sportmedisch onderzoek is vanuit preventief oogpunt belangrijk om o.a. overbelastingsletsels te voorkomen.  Vanuit economisch standpunt is de kostprijs van preventie veel lager dan de kostprijs van de behandeling van sportletsels op langere termijn.
Daarenboven wordt in de richtlijnen van Medisch Verantwoord Sporten voor mannen ouder dan 35 jaar en vrouwen ouder dan 45 jaar een jaarlijks sport-cardiaal onderzoek sterk aangeraden.


De loopkliniek biedt u een combinatie van deze 2 types van medische keuring en richt zich dan ook in eerste instantie tot de beginnende loper om zich grondig te laten screenen en adviseren. Voor de getrainde loper, kan de screeningstest op vraag individueel worden aangepast.
 
 

 Welke tests worden u aangeboden:

 • In eerste instantie wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen en door te mailen. 
  Op basis hiervan worden de testen geselecteerd die u zeker voor de sporttest nog moet krijgen.
  Bv. een voorafgaand hartonderzoek bij de cardioloog.
 • Een rust EKG en eventueel longfunctie onderzoek.
 • Meting van lengte en gewicht, huidplooidikte meting met berekening vetpercentage
 • Inspanningstest op loopband met lactaat/hartslag
 • Biomechanisch klinisch onderzoek
 • Ganganalyse tijdens looptest: met een videocamera worden opnames gemaakt van het gang- en looppatroon.  Op basis van deze beelden krijgt u fysiotherapeutisch en podologisch advies, zoals bv. steunzolen.
 • Trainingsschema op maat, algemeen of met specifieke doelstelling.

Voor de locatie binnen het ziekenhuis, verwijzen wij naar onze routekaart.

Volg ons op facebook: www.facebook.com/loopkliniek