In de navigatie (links) vindt u alle nuttige informatie terug betreffende het team en de werking.
 
 
 
Via “Labogids” vindt u alle testen die in het labo worden uitgevoerd, met meer informatie over specifieke eigenschappen van elke test (zoals antwoordtijd, referentiewaarden). Opgelet: de allereerste keer dat u de labogids opent, duurt het ongeveer 1 minuut vooraleer alle gegevens geladen zijn. Onze excuses voor dit ongemak. Daarna vormt dit geen probleem meer, ook niet als u de PC volledig afsluit en daarna later de labogids opnieuw wenst te openen.